Yüksek Yapılar Ders Notları

Yüksek Yapılar İncelemeleri Bu {bina, 2014 senesinde tamamlanmıştır. 9/11 taarruzlarının anmalık edildiği işlemlevsel bir yapı olarak hareket buyurmak üzere inşa …